Rekayasa Kultivasi Microgreens dalam Sistem Urban Farming untuk Meningkatkan Kandungan Antioksidan

Karlia Meitha
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati