Categories
Riset ITB

Rekayasa Kultivasi Microgreens dalam Sistem Urban Farming untuk Meningkatkan Kandungan Antioksidan

Rekayasa Kultivasi Microgreens dalam Sistem Urban Farming untuk Meningkatkan Kandungan Antioksidan

Karlia Meitha
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati