Categories
Pengabdian Masyarakat Bottom Up

EDUKASI PERTOLONGAN PERTAMA KEGAWATDARURATAN DAN PENANGANAN CEDERA OLAHRAGA BAGI GURU PENJAS DI JAWA BARAT

EDUKASI PERTOLONGAN PERTAMA KEGAWATDARURATAN DAN PENANGANAN CEDERA OLAHRAGA BAGI GURU PENJAS DI JAWA BARAT

Dr. Rini Syafriani, M.Kes
Sekolah Farmasi