PENGEMBANGAN ELEKTROLIT FASA PADAT BERBASIS POLIMER UNTUK APLIKASI BATERAI ION LITIUM FASA PADAT

Dr. Eng. Ferry Iskandar
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam